Menu

Enerji Mühendisliği

Enerji sektöründe öne çıkan YENİLENEBİLİR ENERJİ Rüzgar Enerjisi, Güneş Enerjisi, Jeotermal Enerji ve Bio-Enerji gibi projelerde sürdürülebilrlik, çevreye duyarlı ilkeleri esas alıp, Ayrıca Petrol ve Gaz İletimi ve Dağıtımı Boru Hatları vb. Endüstriyel Güç Tesisleri Enerji İletim ve Dağıtım Sistemleri gibi projelerde ise emniyetli, modern planlama esasına uyarak Fizibilite, Projelendirme ve Danışmanlık konusunda çözüm odağı olmayı hedeflemekteyiz.